Dagar på ett år

Antalet dagar på ett år är 365

På ett år går det 12 månader eller 52 veckor.

  • En månad består av 30-31 dagar.
  • En vecka består av 7 dagar.

Skottår

Ett skottår är ett år med en extra dag. Den dagen skjuts (numera) oftast in i slutet av februari som då får 29 dagar istället för 28.

Vilka år är det skottår?

Skottår är det vart fjärde år.
Dessa år har februari 29 dagar.

  • 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, osv.

Vilket är dagens datum?