Hur mycket är klockan?

Vad är klockan?

Se hur mycket klockan är, lokal tid.

Klockan är