Hur mycket är klockan?

Vad är klockan?

Se hur mycket klockan är, lokal tid.

Klockan är

Om tid och tideräkning

Tid har alltid funnits. Tiden kan upplevas väldigt olika beroende på livssituation. En timma är ju indelad i 60 minuter och man kan ju tycka att en minut alltid skulle vara en minut?

  • 60 sekunder = 1 minut
  • 60 minuter = 1 timme
  • 24 timmar = ett dygn (1 dag)
  • 365 dygn = 1 år

Läs mer om tideräkningens historia på wikipedia