Skriva datum

Hur skriver man datum rätt på svenska?

Det kan bli svårt att läsa rätt datum. Det finns en internationell standard men olika sätt att skriva datum förekommer. Speciellt lurigt blir när

  • datum skall läsas av olika nationaliteter,
  • när datumet skrivs ut med bara siffror eller
  • när år skrivs ut med endast 2 siffror.

I Sverige skrivs datum:

  1. År
  2. Månad
  3. Dag

Exempelvis 2004-05-12 (12 maj 2004).

Om du skall skriva datum med endast siffror skriv ALLTID år-månad-dag.  Har du svårt att komma ihåg? Tänk på ett personnummer!

Olika exempel på sätt att skriva datum

Vad betyder följande?

  1. 04-05-12
  2. 12-05-2004
  3. 2004-12-05