Skriva datum på olika sätt

Hur skriver man datum rätt på svenska?

Det kan bli svårt att läsa rätt datum. Det finns en internationell standard men olika sätt att skriva datum förekommer. Speciellt lurigt blir när

  • datum skall läsas av olika nationaliteter,
  • när datumet skrivs ut med bara siffror eller
  • när år skrivs ut med endast 2 siffror.

I Sverige skrivs datum så här

  1. År (2 eller 4 siffror)
  2. Månad
  3. Dag

Exempelvis 2004-05-12 eller 04-05-12 (12 maj 2004)

Om du skall skriva datum med endast siffror skriv ALLTID år-månad-dag. Har du svårt att komma ihåg? Tänk på ett personnummer!

Personligen tycker jag det är bäst att skriva året med fyra siffror. Det blir tydligare då:

Andra sätt att skriva datum som förvirrar

Olika exempel på sätt att skriva datum. Vad betyder följande?

  1. 04-05-12
  2. 12-05-2004
  3. 2004-12-05

Som du ser här ovan är det omöjligt att veta vilken dag det gäller. I de två nedersta exemplen på skrift av datum kan man åtminstone veta vilket år det gäller men inte vilken månad eller dag.