Veckonummer

Vilken vecka är det nu?

Året är indelat i 52 veckor och varje vecka har 7 dagar.